Pentru utilizarea site-ului va rugăm să citiți cu atenție următorii termeni și condiții. Acestea sunt regulile cu caracter general aplicabile site-ului marinasnagov.ro („Site-ul”).

OPERATOR

Ideal Residence Developer SRL, cu sediul în Str. Berzei 62, corp A, parter, cam.1, sector 1, Municipiul București, România, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/12889/2014, Cod de înregistrare fiscală RO33771583, este titularul și operatorul Site-ului („Ideal Residence” sau „Operatorul”).

CONDIȚIILE ȘI CONSECINȚELE UTILIZĂRII SITE-ULUI

Orice element de conținut utilizat în cadrul Site-ului, precum mărcile înregistrate, logo-urile, imaginile, textele, elementele grafice, materiale audio, animații, articole și toate celelalte materiale prezentate în cadrul acestora, aparțin în exclusivitate Ideal Residence și/sau partenerilor săi. De asemenea, toate programele software și tehnologiile utilizate, oferite sau implementate pe sau prin intermediul Site-ului sunt proprietatea Ideal Residence sau a licențiatorilor săi și sunt protejate de legislația privind drepturile de autor și de alte legi aplicabile.

Utilizatorii au permisiunea de a utiliza toate aceste materiale numai pentru a accesa Site-ul. Aceste materiale nu pot fi copiate, dezasamblate, modificate, reproduse, publicate pe alte website-uri sau în orice mediu computerizat legat în rețea, utilizate în scop public, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă, de către nicio persoană, fără acordul prealabil scris al Ideal Residence.

Ideal Residence oferă utilizatorilor săi o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, printa sau descarcă orice material de pe Site, exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu condiția păstrării în materialele descărcate a tuturor mențiunilor privind drepturile de autor și a altor elemente privind proprietatea intelectuală existente în documentele originale – fără alterarea acestora.

Utilizatorul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Ideal Residence, partenerilor sau terților parteneri afiliați ai acestora și va atrage exercitarea de către aceștia a tuturor remediilor legale.

Ideal Residence nu răspunde pentru funcționarea continuă a Site-ului, compatibilitatile dintre acestea și aplicațiile folosite de utilizatori și nici pentru folosirea acestora prin mijloace și metode frauduloase/abuzive de către orice persoană.

Ideal Residence nu poate controla și nu oferă niciun fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor externe ce sunt transmise de la rețeaua utilizatorului Site-ului, prin Internet, în vederea accesării și utilizării Site-ului. Site-ul este disponibil prin intermediul Internetului – rețea ce nu este sub controlul direct sau indirect al Ideal Residence.

Utilizatorului îi este interzis să folosească și/sau să permită vreunei terțe persoane să folosească Site-ul pentru scopuri imorale sau ilegale.

Utilizatorul este direct responsabil pentru toate acțiunile și erorile sale care conduc la pierderi materiale și/sau prejudicii de orice fel, pentru sine sau pentru terți, indiferent dacă a acționat cu intenție, din neglijență sau din imprudență.

Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor sau rețelelor sau care atentează la integritatea acestora vor suportă consecințele (penale sau civile) stabilite de normele legale aplicabile.

Ideal Residence va depune toate diligențele și eforturile pentru că Site-ul să funcționeze la parametri optimi pentru a transmite utilizatorilor toate datele și informațiile actualizate. Totuși, Ideal Residence nu garantează că Site-ul nu conține erori sau că funcționează permanent la parametri optimi, astfel că Ideal Residence nu va fi legal responsabil pentru vreo inadvertență sau informație eronată prezentată în Site, însă va întreprinde toate acțiunile necesare pentru remedierea cu celeritate a oricăror eventuale erori, la solicitarea oricărui utilizator.

LEGISLAȚIE APLICABILĂ

Acești Termeni și Condiții sunt guvernați/e de legile din România.

Site-ul pot fi accesat de oriunde de pe teritoriul României, dar și din afară acestui teritoriu (i.e., din alte state), în măsură în care condițiile tehnice o permit. Ideal Residence nu garantează în niciun fel compatibilitatea conținutului Site-ului și/sau Termenilor și Condițiilor cu legislația aplicabilă în statul de unde se face accesarea de către utilizator (inclusiv în ceea ce privește prevederile referitoare la drepturile de proprietate intelectuală).

DATE DE CONTACT. PLÂNGERI ȘI SESIZĂRI

Pentru orice sugestii, plângeri și/sau sesizări cu privire la utilizarea acestui Site, va rugăm să vă adresați în scris responsabilului cu protecția datelor („DPO” – Dată Protection Officer) la următoarea adresa de contact contact@marinasnagov.ro.

Sugestiile, plângerile și/sau sesizările transmise Ideal Residence vor include numele, prenumele, precum și numărul de telefon, și/sau adresa de e-mail (la alegerea utilizatorului) la care acesta dorește să primească răspuns de la Ideal Residence.

Utilizatorii confirmă că au citit și acceptă Termenii și Condițiile de mai sus. Utilizarea Site-ului implică acceptarea în totalitate a acestor Termeni și Condiții.

În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile menționate, va rugăm să nu folosiți Site-ul.

TELEFONUL CONSUMATORILOR – 0219551

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti-Ilfov
Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti
Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798
Tel.: 021/310.63.75 sau 021/9660
Fax: 021/310.63.80
E-mail: reclamatii.bucuresti@opc.ro

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR (ANPC)

Adresa: Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București
E-mail: office@anpc.ro
http://www.anpc.gov.ro.

DISPOZIȚII FINALE

Ideal Residence poate, în orice moment, să revizuiască Termenii și Condițiile de utilizare a Site-ului. Continuarea utilizării Site-ului va fi considerată că o acceptare implicită a acestora din partea utilizatorului.

Ideal Residence recomandă utilizatorilor să citească cu atenție Termenii și Condițiile înainte de orice utilizare a Site-ului pentru a lua la cunoștință varianta actualizată a acestora.

Privacy Preference Center

 • Send your contact details so you can download the project presentation with plans and prices.

  [email-download download_id=”119135″ contact_form_id=”119159″]

  • Send your contact details so you can download the project presentation with plans and prices.

   [email-download download_id=”119135″ contact_form_id=”119159″]

   • Trimite datele de contact pentru a putea descărca prezentarea proiectului cu planuri și prețuri.

    [email-download download_id=”118898″ contact_form_id=”118897″]

    • Trimite datele de contact pentru a putea descărca prezentarea proiectului cu planuri și prețuri.

     [email-download download_id=”118898″ contact_form_id=”118897″]